Cho thuê phòng trọ khu Him Lam, Quận 7

Ch̠o̠ t̠h̠u̠ê p̠h̠òn̠g̠ t̠r̠ọ n̠h̠à m̠ặt̠ t̠i̠ền̠ k̠h̠u̠ h̠i̠m̠ l̠a̠m̠ q̠u̠ận̠ 7 – k̠h̠ôn̠g̠ ở c̠h̠u̠n̠g̠ c̠h̠ủ c̠ực̠ k̠ỳ t̠h̠o̠ải̠ m̠ái̠ g̠i̠ờ g̠i̠ấc̠ t̠ự d̠o̠ 24/7 (đi̠ r̠a̠ v̠ào̠ c̠h̠ủ n̠h̠à n̠h̠ăn k̠h̠ó c̠h̠ịu̠ l̠ắm̠, b̠ạn̠ b̠è t̠ới̠ c̠h̠ơi̠ c̠ũn̠g̠ k̠h̠ôn̠g̠ t̠h̠o̠ải̠ m̠ái̠)

– l̠à t̠r̠u̠n̠g̠ t̠âm̠ q̠u̠ận̠ 7 d̠ân̠ c̠ư t̠ập̠ t̠r̠u̠n̠g̠ đôn̠g̠ đúc̠ 5 p̠h̠út̠ r̠a̠ l̠o̠t̠t̠e̠ m̠a̠r̠t̠ t̠r̠o̠n̠g̠ l̠òn̠g̠ k̠h̠u̠ b̠i̠ệt̠ t̠h̠ự c̠a̠o̠ c̠ấp̠ h̠i̠m̠ l̠a̠m̠ 4 p̠h̠út̠ r̠a̠ t̠r̠u̠n̠g̠ t̠âm̠ t̠h̠ươn̠g̠ m̠ại̠ s̠u̠n̠r̠i̠s̠e̠ c̠i̠t̠y̠ 6 p̠h̠út̠ r̠a̠ t̠r̠ườn̠g̠ đại̠ h̠ọc̠ t̠ôn̠ Đức̠ t̠h̠ắn̠g̠ 12 p̠h̠út̠ r̠a̠ Đại̠ h̠ọc̠ RMIT 10 p̠h̠út̠ r̠a̠ đại̠ h̠ọc̠ Ng̠u̠y̠ễn̠ Tất̠ Th̠àn̠h̠ Q4 8 p̠h̠út̠ r̠a̠ k̠h̠u̠ p̠h̠ú m̠ h̠ưn̠g̠ 10 p̠h̠út̠ r̠a̠ c̠ầu̠ Án̠h̠ s̠a̠o̠. Xu̠n̠g̠ q̠u̠a̠n̠h̠ t̠ập̠ t̠r̠u̠n̠g̠ n̠h̠i̠ều̠ t̠r̠ườn̠g̠ đại̠ h̠ọc̠ q̠u̠ận̠ 7 – s̠ố l̠ượn̠g̠ p̠h̠òn̠g̠ ít̠ (n̠ên̠ a̠n̠ n̠i̠n̠h̠) c̠ác̠ p̠h̠òn̠g̠ d̠i̠ện̠ t̠íc̠h̠ l̠ớn̠ n̠h̠ỏ k̠h̠ác̠ n̠h̠a̠u̠ d̠ễ c̠h̠ọn̠ 600000đ/n̠g̠ười̠ (ở g̠h̠ép̠ b̠a̠o̠ đi̠ện̠ n̠ước̠)

p̠h̠òn̠g̠ 4t̠r̠5 t̠h̠ t̠o̠i̠l̠e̠t̠ r̠i̠ên̠g̠ – Đi̠ện̠ 3000đ/k̠w̠h̠ n̠ước̠ 50000đ/n̠g̠ười̠